Planontwikkeling
wij helpen u graag met ruimtelijke onderbouwingen en haalbaarheidsonderzoeken

Planontwikkeling

Kantoor Princen maakt ruimtelijke onderbouwingen en haalbaarheidsonderzoeken.
Deskundig, snel en adequaat, waardoor de uitvoering van uw bouwplan niet onnodige vertraging oploopt.

Het traject bestaat uit

 • Een intakegesprek
 • Het afstemmen van de werkzaamheden
 • Quick scan waarbij inzicht wordt verschaft in de planologische haalbaarheid van het plan en de financiële gevolgen
 • Het opstellen van een bestemmingsplan dan wel een ruimtelijke onderbouwing voor de benodigde procedure
 • Projectmanagement bestaande uit de contacten met de gemeente en de afstemming met eventuele andere adviseurs of accountants
 • Bemiddeling bij eventuele verkoop
 • Nazorg

Ruimtelijke Onderbouwing

Een ‘ruimtelijke onderbouwing’ is te beschouwen als een extra procedure binnen de omgevingsvergunning. Om af te wijken van het bestemmingsplan maakt de gemeente gebruik van de in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) opgenomen mogelijkheid tot het voeren van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning. Hiervoor dienen niet alleen de omgevingsvergunning met uw bouwplannen ingediend te worden maar dient u de aanvraag ook te voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een toelichting en een plantekening (formeel ‘de verbeelding’ genoemd). De toelichting bestaat uit een stedenbouwkundige omschrijving van uw plan. In de toelichting dient ook de ‘haalbaarheid’ te worden aangetoond. Het aantonen van de haalbaarheid kan een heel werk zijn.

Onderdelen

 1. Beschrijving van het project.
 2. De geldende planologische situatie.
 3. De visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.
 4. De ruimtelijke effecten van het project op de omgeving.
 5. Rapportage van de gehouden inspraak.
 6. Verantwoording van de economische uitvoerbaarheid.
 7. Toets aan rijks-, regionaal- en provinciaal beleid.
 8. Toets aan de milieuwetgeving.
 9. Afweging van betrokken cultuurhistorische belangen.

Gelukkig zijn niet al deze onderwerpen op elk plan van toepassing. De te onderzoeken aspecten verschillen per initiatief. Voor een woning binnen de bebouwde kom zijn geluid en de bodemgesteldheid belangrijk. Voor een bosrijke omgeving buiten de bebouwde kom is flora en fauna vaak een belangrijk aspect. Iedere plan vergt zijn eigen haalbaarheidsonderzoeken. Uiteraard moet uw plan wel passen binnen het beleid opgesteld door de verschillende overheden. 

Voor elk vraagstuk bieden wij een passende oplossing.

Is uw interesse gewekt?

neem dan gerust contact met ons op

Start typing and press Enter to search