Wij Ontwerpen
gebouwen met een eigen karakter, een bijzondere ruimtelijkheid
en een zorgvuldige, duurzame afwerking

Ontwerp

Tijdens het ontwerpproces streven wij naar gebouwen met een eigen karakter, een bijzondere ruimtelijkheid en een zorgvuldige, duurzame afwerking.

Het ontwerpen en realiseren van een bouwwerk is een complexe zaak. Er zijn verschillende partijen bij betrokken, die allemaal hun eigen (vaak tegenstrijdige) wensen en belangen hebben. De één wil snel, de ander wil goedkoop, de derde wil er nog eens goed over nadenken. Kantoor Princen neemt in dit krachtenveld een centrale plek in. Omdat alleen begripvolle samenwerking tot een goed gebouw kan leiden bemiddelen we tussen de opdrachtgever en de verschillende uitvoerende partijen.

Als ontwerper heb je samen met de opdrachtgever een grote verantwoordelijkheid voor de gebouwde omgeving, voor de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren.

De dialoog met de opdrachtgever én een zorgvuldige inpassing in deze omgeving spelen daarom een belangrijke rol in ons werk.

Een goede communicatie is de basis van elke ontwerptraject. Een open dialoog met de opdrachtgever, de gebruiker en overige betrokkenen zijn noodzakelijke voorwaarden. We luisteren, overdenken en we vertalen. In gezamenlijk overleg geven we vorm aan de wensen en eisen van de opdrachtgever / gebruiker. Zonder goede dialoog, geen betekenisvolle ontwerp.

Onze aanpak is doelgericht

Wat wij ontwerpen willen wij ook bouwen. Snel en slagvaardig zoeken we naar de juiste mogelijkheden op de juiste plek.Wij maken aansprekende, functionele gebouwen met de zekerheid van een degelijk financiële onderbouwing en een solide technische uitwerking.

Kantoor Princen Ontwerp & BouwProcesBegeleiding levert een persoonlijk en op maat gemaakt ontwerp dat aansluit bij uw wensen.

Is uw interesse gewekt?

neem dan gerust contact met ons op

Start typing and press Enter to search