BouwProcesBegeleiding
Kantoor Princen bv is er van overtuigd dat goede bouwbegeleiding essentieel is om tot een optimaal resultaat te komen

BouwProcessBegeleiding

Daarnaast wordt ook voor de uitvoering gezocht naar de juiste aannemer. Hierbij staat prijs- kwaliteitsverhouding centraal. Kantoor Princen is er van overtuigd dat goede bouwbegeleiding essentieel is om tot een optimaal resultaat te komen.

Kantoor Princen Ontwerp & BouwProcesBegeleiding: staat voor het complete traject van idee, vormgeving en het opstellen van een programma van eisen tot en met de realisatie, begeleiding en oplevering van uw (ver)bouwproject.

Ook kunnen wij u van dienst zijn wanneer blijkt dat uw plannen niet overeenkomen met de gemeentelijke randvoorwaarden. Wij werken met heldere en haalbare concepten en bieden ruimtelijke oplossingen in nauwe samenwerking met gemeentelijke en provinciale overheden binnen de wettelijke regelingen en voorschriften.

  • Initiatief

  • Schetsontwerp

  • Definitief ontwerp

  • Prijs en contract vorming

  • Bouwbegeleiding

Op weg naar een goed en passend eindresultaat

  • Initiatief-fase

In deze eerste stap worden de wensen, eisen en doelen van de opdrachtgever opgesteld. Ook wordt een eerste inschatting van de kosten gemaakt en kunnen keuzes gemaakt worden naar aanleiding van het beschikbare budget.

 

  • Schetsontwerp of Voorlopig ontwerp

Hierbij worden de wensen in een eerste ontwerp gezet waarmee de hoofdlijnen en karakter van het ontwerp wordt duidelijk gemaakt

 

  • Definitief ontwerp

Na goedkeuring, door de opdrachtgever, wordt het ontwerp verder uitgewerkt voor de volgende stappen; waarin o.a. constructie, regelgeving en keuze materialen worden meegenomen
Na deze stap kunnen de eventuele vergunningen worden aangevraagd.

 

  • Prijs en contract vorming

In deze fase wordt de aannemer en overige uitvoerende partijen geselecteerd. Op basis van de werktekeningen en werkomschrijving worden offertes aangevraagd, de kosten inzichtelijk gemaakt en een planning vastgesteld. Het kantoor adviseert de opdrachtgever zo nodig over de keuze van de uitvoerende partij.

 

  • Bouwbegeleiding

Het kantoor begeleid in deze fase de uitvoering; het adviseert en vertegenwoordigd de opdrachtgever bij alle zaken die met de uitvoering te maken hebben tot en met oplevering en nazorg. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen als een team samenwerken om tot het eindresultaat te komen volgens de planning en kosten. Het kantoor speelt hierbij een sleutelrol tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen. Het kantoor kan het geheel voor zijn rekening nemen maar ook delen van dit stappenplan.

Is uw interesse gewekt?

neem dan gerust contact met ons op

Start typing and press Enter to search